5 de juliol de 2012

Una multiplicació més "ràpida": l'algoritme de Karatsuba

L'algoritme de la multiplicació ha variat força al llarg del temps. Però en la majoria d'algoritmes que s'han fet servir el que no canvia és la quantitat de subproductes que hem de fer. Per exemple, si multipliquem 45 · 738 farem 6 subproductes:

4·700      4·30     4·8     5·700     5·30     5·8

Com que les sumes són més fàcils no les comptem i, considerant que en realitat cada subproducte és realment de nombres d'una xifra, diem que el cost d'aquesta multiplicació és 6. Si multipliquem un nombre de 15 xifres per un altre de 23 el cost serà de 15·23 = 345 subproductes. En general es considera que el cost de l'algorisme tradicional de la multiplicació és de n2.

El que és curiós és que el problema de trobar una algoritme millor es continués estudiant i que, a mitjans del segle XX, s'inventés un altre amb un cost menor, de forma que, per exemple, una multiplicació de dos nombres de 1000 xifres, que amb els mètodes normals requereix 1 000 000 subproductes, es pugui resoldre amb poc menys de 60 000.

Quan veiem l'algorisme per primera vegada ens sembla estrany, però en realitat no ho és tant. El va inventar Anatoli Karatsuba a l'any 1962. El mètode demostra tota la seva potència amb nombres molt grans i està pensat per fer els càlculs amb ordinador. Tot i així li podem fer una ullada i podem provar el seu funcionament amb nombres més petits.

Anatoli Karatsuba
(1937-2008)

Mirem l'algorisme de Karatsuba?

L'algorisme es basa en partir el nombres a multiplicar en dos trossos cadascun i amb aquests quatre trossos obtingut fer tres productes parcials. Combinats després de forma convenient ens donaran el resultat de l'operació.

Mirem un exemple amb dos nombres de quatre xifres: 4283 i 7615

Podem veure ara un exemple similar de forma algebraica. Imaginen dos nombres x i y, de n xifres (n ha de ser un nombre parell).


I ara pots veure més exemples experimentant amb aquest applet. Pots treballar amb nombres fins a 8 xifres i veuràs que igualem la quantitat de xifres. per fer quantitats parells, afegint zeros a l'esquerra.

Obrir l'applet (flash)

Mirem-lo algebraicament

Aquesta part, si no et ve gust veure fórmules, te la pots saltar. Si no és així disfruta amb l'enginy de Karatsuba.

Hem d'imaginar que els dos nombres tenen la mateixa quantitat de xifres n. Ja hem vist que a la pràctica això sempre es pot fer afegint zeros a l'esquerra. Per altra banda n ha de ser parell perquè puguem dividir el nombre en dues parts iguals. Els nombres x i y quedaran dividits en dues parts així:Fem ara el producte substituïn x i y per les expressions anteriors:

Es pot observar que el primer sumand és el bloc 1 i el tercer el bloc 2. Però el parèntesi del segon sumand no s'assembla al nostre bloc 3. Però podem comprovar que són equivalents:Aquest truc algebraic per calcular el bloc central (el bloc 3) a partir d'un producte nou i reutilitzant dos anteriors es el que fa reduir la quantitat de subproductes.

Però si en comptes de sumar les dues parts de cada nombre les restéssim el subproducte es faria amb nombres més petits. L'única cosa que haurem de fer és tenir en compte el signe del producte a l'hora de fer els càlculs. Veiem la variant de l'algoritme per trobar el bloc central.
I ara veiem un parell d'exemples de la variant

Exemple 1. Volem multiplicar 47·82


Exemple 2. Volem multiplicar 2104·3419

Algunes coses més sobre l'algorisme

  • Dificultat
Encara que sembli complicat l'algorisme de Karatsuba no ho és tant. Podem veure-ho amb aquest dos exemples fets amb paper i llapis. A cada exemple s'han aplicat les dues versions del mètode i, es pot veure, que la segona és més fàcil, en quant a la grandària dels nombres, però més "perillosa", en quant als signes. Només es fa l'escriptura mínima del que cal per resoldre el producte.

37 · 52 = 1924


802 · 4219 = 3383638

  • Millores de l'algoritme de Karatsuba
Quan els nombres són molt grans, al dividir cada factor en altres dos nombres, els subproductes es fan progressivament també més grans. Sembla que es va tornant més incòmode. Però... què ens impedeix tornar a aplicar l'algoritme als nous subproductes? Fet així, de manera recursiva, podríem arribar a que tos els subproductes fossin d'una xifra. Un problema pot sorgir si ens trobem un nombre amb una quantitat de xifres senar (com tres, o cinc...) i que no podríem "tallar" en dos, però això  és fàcilment evitable si treballem amb quantitats de xifres que siguin potències de 2. Els zeros a l'esquerra ens tornen a ser de gran ajut. Mirem un exemple en el que un producte de cost 30 es redueix a cost 27.

Per calcular la multiplicació 57863 · 642307 escrivim, en primer lloc, els dos nombres amb 8 dígits afegint els zeros que calguin. A continuació el descomponem en blocs de 4 i escrivim els tres productes que ens calen, cadascun de quatre xifres. Després repetim el procés fins arribar a productes d'una sola xifra. Com es pot veure tots els productes de nombres de 8 xifres (cost 64 amb la multiplicació normal) és sempre el mateix, 27=33.


Posteriorment a Karatsuba es van fer variacions d'aquest algoritme que encara el milloraven per nombres especialment grans. En concret el de Toom-Cook, del 1963, i el de Schönhage–Strassen, del 1971.

  • "Divideix i venceràs"
Un dels aspectes més destacables d'aquest algoritme és que va ser un dels primers en integrar de forma explícita l'estratègia de dividir el problema principal en altres més petits. Abans s'havia utilitzat en la resolució general de problemes però no s'havia "algoritmitzat" com en aquest cas, en que s'utilitza, a més, de forma, recursiva. Si més no, no s'havia utilitzat el terme "divideix i venceràs" en algorítmica. L'algoritme de Karatsuba aplica, en concret, una partició binària. Hi ha altres algoritmes posteriors que utilitzen el "divideix i venceràs". Per exemple un dels algorismes d'ordenació més ràpids, el quicksort.

Ordenació amb l'algoritme Quicksort
  • Cost
Fins ara hem anomenat cost a la quantitat d'operacions que es feien. Quan més gran és aquest número més ineficient és l'algoritme. Hem vist que la multiplicació, tal com la fem habitualment, té un cost n2. Si el cost augmenta exponencialment significa que quan més grans siguin els nombres molt més costosa serà la resolució. Un creixement diferent, com el logarítmic, farà que la quantitat d'operacions no augmenti tan desproporcionadament a la quantitat de xifres implicades. L'algoritme de Karatsuba té aquest tipus de creixement. Concretament la quantitat d'operacions necessàries és:


Podem comparar l'evolució del cost en aquest gràfic.
Gràfic extret de Stoimen's web log

I a l'aula?

Podem fer diferents coses:

  • aplicar l'algorisme a casos senzills.
  • atacar el treball algebraic.
  • introduir amb aquesta excusa la idea d'eficiència dels algoritmes.
  • estudiar costos de casos determinats. Per exemple: quants productes parcials faig amb l'algoritme estàndard per multiplicar dos nombres de vuit xifres? I amb el l'algoritme de Karatsuba sense recursivitat? I amb recursivitat? Per resoldre aquesta qüestió es pot mirar "el pitjor dels casos", quan els nombres són molt grans (com 999999999). Es pot variar la quantitat de xifres i buscar pautes, fórmules per calcular-ho...
Epíleg

Si no volem un resultat superrecontraexacte... què ben inventats estaven els logaritmes, que ens permetien transformar les multiplicacions en sumes!

Altres algoritmes de multiplicació treballats al blog del Calaix +ie

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada