Càlculus

"Paraula llatina que significa "pedreta". Diminutiu de calx. Els antics romans les feien servir als seus àbacs per realitzar les operacions aritmètiques. D'aquí deriva la paraula calcular."

Un web amb divulgació i activitats per l'aula sobre la història dels nombres i les numeracions.