17 de novembre del 2019

Frisos amb Pattern Blocks

Els Pattern Blocks és d'aquells materials que no haurien de faltar a l'aula de matemàtiques ja que permeten interessants treballs numèrics i geomètrics. Bàsicament consta d'un joc de peces entre les que trobem sis models. Totes tenen una mateixa unitat de costat (menys el trapezi que té un dels costats de tres unitats).


Una de les activitats clàssiques amb Pattern Blocks és la de construir mosaics. La que proposarem aquí tracta de construir frisos. Una de les definicions de fris ens diu és una "decoració tallada, pintada o gravada en bandes horitzontals". Entre els frisos podem destacar els periòdics (que tenen un mòdul que es va repetint per translació) i els no periòdics. Per treballar amb els Pattern Blocks ens centrarem en els primers, que són els que tenen més interès matemàtic:

Fris no periòdic
Fris periòdic
A més de construir frisos els podem estudiar i classificar. Bàsicament ens hem de fixar en quatre moviments bàsics i observar si el fris queda invariant o no després d'aplicar-lo.
  • Gir de 180º
  • Simetria d'eix horitzontal
  • Simetria d'eix vertical
  • Simetria lliscant


Continuem?