25 d’abril del 2021

Un problema porta a un altre... (Loop de loops)

 Al concurs del Fem Matemàtiques del 2020 un dels problemes estrella va ser el del Loop de loops que va aparèixer, amb diferents variants, a les tres categories principals. És un problema prou ric i sobre el que es poden fer diferents enfocaments. Posteriorment, al Banc de Recursos del Fem Matemàtiques li han dedicat dos articles d'anàlisi (1 i 2) amb exemples de solucions d'alumnat i propostes d'avaluació. Vegem un dels sues plantejaments i que es correspon amb el que es va proposar a 1r d'ESO:

  • Agafem un dau i el tirem cinc vegades. Anotem ordenadament es resultats. Per exemple 2,4, 3, 2 i 5.
  • Sobre una quadrícula fem un segment de tantes unitats com el primer resultat. Girem 90º a la dreta i fem un altre segment d'una longitud. Girem 90º a la dreta... i així fins a dibuixar els cinc segments.
  • Des del punt on hem acabat girem 90º en el mateix sentit i repetim el procés.
  • I continuem tantes vegades com siguin necessàries fins que tornem al punt d'inici i tanquem el loop. En el nostre exemple cal fer-ho dues vegades més.
La sèrie 1-4-5-3-3 (90º) necessita 4 iteracions per a tancar el loop


Ja podem imaginar que canviar les sèries, en nombres, en quantitat de nombres, en ordre dels nombres, en tipus... dona un joc increïble amb resultats molts sorprenents i estètics. I que també podem canviar els angles. Per exemple treballant en una trama isomètrica podrem fer girs de 60º o 120º. Fer un applet amb GeoGebra, amb Scratch o Snap ens pot permetre treballar amb qualsevol sèrie numèrica i qualsevol angle. En el fons, era un dels treballs típics que es feia antigament amb el Logo.

Descobrirem fàcilment que no totes les sèries de daus tanquen amb un angle determinat.


Abans d'entrar en la nostra proposta, pot ser interessant fer un incís i mirar-ne una altra, molt ajustada per a primària i principis de l'ESO, que vaig sentir a Marc Caelles (@caellesmarc) en una presentació d'Innovamat. Es tracta de reduir la sèrie de nombres a tres (no tenen perquè ser les tirades d'un dau) i amb un angle de 90º. L'activitat es basa en fer diferents loops, classificar-los segons la forma i buscar la pauta numèrica que fa que s'obtingui un tipus de loop o un altre. A continuació teniu un enllaç a un applet de GeoGebra que us permetrà experimentar. La resposta a la investigació la trobareu a la xerrada d'en Marc (minut 52).

Enllaç a l'applet


Anem ara a centrar la nostra investigació en dues preguntes:
  • Podem saber si un loop tancarà o no abans de dibuixar-lo?
  • Afecten les mides dels segments al tancament?
Ens hi posem?